Log Masuk Admin PTG Laman Hadapan Kembali ke Laman Web Rasmi PTG Pulau Pinang
 
 
 
 

Bahagian Hasil
Pejabat Pengarah Tanah & Galian Pulau Pinang
+604-650 5844/5849

 
Untitled Document

*/**Wajib dimasukan data

SILA ISIKAN MAKLUMAT ASAL AKAUN SEPERTI DI
BIL CUKAI TANAH
(Untuk Tujuan Semakan & Pengesahan)
**Nama Asal:
PANDUAN - Lihat kedudukan maklumat pada bil cukai tanah
*No. Pengenalan:
PANDUAN - Lihat kedudukan maklumat pada bil cukai tanah(No. MyKad (MyID) atau No. Pendaftaran Syarikat/Perniagaan/Tentera/Polis.
*Kaitan **Nama Dengan Hakmilik:

*Jika pilihan Lain-Lain. Sila Nyatakan:

*Nombor Akaun Cukai Tanah:
PANDUAN - Lihat kedudukan maklumat pada bil cukai tanah(990012025896)
*ID Hakmilik:
PANDUAN - Lihat kedudukan maklumat pada bil cukai tanah(070444GRN0162051)
*No. Lot:
PANDUAN - Lihat kedudukan maklumat pada bil cukai tanah
(Lot 0006786)
*Daerah:
PANDUAN - Lihat kedudukan maklumat pada bil cukai tanah
(Sila pilih Daerah dan Mukim akan disenaraikan automatik)
*Mukim:
SILA ISIKAN ALAMAT ASAL SEPERTI TERTERA DI
BIL CUKAI TANAH
(Untuk Tujuan Semakan & Pengesahan)
*Alamat :
PANDUAN - Lihat kedudukan maklumat pada bil cukai tanah
(Contoh: No. 2A, Lorong Nangka 2,)
:

(Contoh: Taman Desa Damai)
*Bandar:
PANDUAN - Lihat kedudukan maklumat pada bil cukai tanah
(Bukit Mertajam)
*Poskod:
PANDUAN - Lihat kedudukan maklumat pada bil cukai tanah (14000)
*Negeri:
PILIHAN PERMOHONAN PENGEMASKINIAN
[ APA MAKLUMAT YANG ANDA INGIN TUKARKAN? ]
*Jenis Permohonan Pengemaskinian:

(A) Kemaskini Nama & No Pengenalan Pemohon

(B) Kemaskini Alamat Baru
(A) KEMASKINI NAMA & MyID PEMOHON
[ Sekiranya anda ingin Nama & No. Kad Pengenalan diISI/KEMASKINI/TUKARKAN, sila tandakan pada (A) di atas ]
(B) KEMASKINI ALAMAT
[ Sekiranya anda ingin Alamat untuk menerima Bil Cukai Tanah diISI/KEMASKINI/TUKARKAN, sila tandakan pada (B) di atas ]
(C)KEMASKINI MAKLUMAT KOMUNIKASI DI WAJIBKAN
Telefon Tetap:
(045502147)
*Telefon Bimbit:
(0198758255)
*e-Mel:

PERSETUJUAN PERKHIDMATAN TAMBAHAN


*AKAN DATANG! - MENERIMA BIL CUKAI TANAH MELALUI E-MEL DAN PELBAGAI MAKLUMAT SERTA NOTIFIKASI DARI PTG/ PTD PULAU PINANG
Ya, dengan ini saya BERSETUJU untuk menerima bil cukai
tanah saya melalui e-mel dan lain-lain maklumat serta notifikasi dari PTG & PDT PULAU PINANG.


PENGAKUAN DAN PERSETUJUAN

*Saya dengan ini MENGAKU bahawa semua maklumat yang dikemukakan adalah SAH dan BENAR. Sekiranya saya mengemukakan maklumat palsu, saya boleh di kenakan tindakan undang-undang. Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang dan Pejabat Tanah dan Daerah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana mengemukakan maklumat anda atau menggunakan maklumat dalam sistem ini. Maklumat pada bil hanya akan dikemaskini setelah pihak kami berpuas hati dengan maklumat yang dikemukakan.

 
 
 
 
2010 PTGBil Versi 1.0 - Hakcipta Terpelihara Bahagian Teknologi Maklumat
Pejabat Pengarah Tanah & Galian Pulau Pinang