SEMAKAN AKAUN

Kemudahan semakan no akaun cukai tanah/cukai petak menggunakan MYID/No Syarikat.s

Sebanyak 123,966 semakan telah dibuat sejak 3 Januari 2020.

Taip PgGOV CUKAI
LENGKAPKAN MAKLUMAT DI BAWAH
Ulang Semula