B.Malaysia |English
Laman Utama |Hubungi Kami

e-Tanah - Portal Awam v1.0.0
Objektif
Akta


 Profil e-Tanah
Objektif
Skop
Visi & Misi
Konsep
Sejarah & Kronologi
Logo e-Tanah
Direktori e-Tanah
Senarai Caj Perkhidmatan
 Undang - Undang
Pekeliling
Akta
Cabutan Perlembagaan
 e-Pembayaran
Panduan e-Pembayaran

Cetak Semula Resit
Carian Persendirian
 Borang Online
eBorang
 Skop e-Tanah
 Urusan di dalam e-Tanah (85 urusan)

Pendaftaran

 

 1. Pendaftaran Hakmilik Sementara
 2. Pendaftaran Hakmilik Tetap dan Strata
 3. Pendaftaran Hakmilik Sementara Pendua –DHK hilang
 4. Pendaftaran Hakmilik Sementara – DHD hilang
 5. Pajakan Tanah
 6. Pindahmilik Gadai
 7. Gadaian
 8. Perintah Jual Mahkamah
 9. Perintah Jual Pentadbir Tanah
 10. Melepas Gadaian
 11. Kaveat Persendirian
 12. Tarikbalik Kaveat Persendirian
 13. Semua business area yang ada dalam SPTB akan digunapakai dalam e-Tanah
 14. Pesaka- Integrasi e-Tanah dengan e-JKPTG

 

Hasil Tanah

 

 1. Kutipan Hasil

 

Hakmilik Strata

 

 1. Pecah bahagi Bangunan
 2. Penukaran Hakmilik Strata Provisional kepada Hakmilik Strata
 3. Klasifikasi Bangunan Kos Rendah
 4. Pecah Bahagi Petak
 5. Penyatuan Petak
 6. Penamatan Skim Strata
 7. Waran Penahanan
 8. Perbadanan Pengurusan
 9. Penguatkuasaan-Seksyen 8 AHS

 

Pembangunan Tanah

 

 1. Pecah Bahagian Tanah
 2. Pecah Sempadan Tanah
 3. Penyatuan Tanah
 4. Tukar Syarat Kegunaan Tanah
 5. Tukar Syarat Dibawah Enakmen Air
 6. Tukar Syarat Dibawah Akta Pemuliharaan Tanah
 7. Pecah Sempadan dan Tukar Syarat (Serentak)
 8. Serahbalik Berimilik semula
 9. Serahbalik seluruh tanah
 10. Serahbalik sebahagian tanah
 11. Pembangunan Tanah Di bawah Enakmen Air
 12. Pembangunan Tanah Di bawah Akta Pemuliharaan Tanah
 13. Pembangunan Tanah Di bawah Ordinan Taliair

 

Pelupusan Tanah

 

 1. Pemberimilikan Tanah
 2. Pemberimilikan – Rumah Murah
 3. Lesen Pendudukan Sementara (TOL)
 4. Lesen Pendudukan Sementara (TOL) Jangka Pendek
 5. Pembaharuan TOL
 6. Serahhak TOL
 7. TOL dan Permit
 8. Permit Bahan Batuan
 9. Permit Ruang Udara
 10. Serahhak Permit Ruang Udara
 11. Permit Padang Ragut
 12. Pajakan Tanah Rizab
 13. Perizaban Tanah
 14. Rayuan Penolakan Permohonan
 15. Rayuan Lanjut Tempoh Bayaran
 16. Rayuan Bayaran Ansuran
 17. Rayuan Pengurangan Premium
 18. Pemberimilikan tanah Kerajaan melalui lelongan
 19. Pemberimilikan tanah di bawah GSA
 20. Pajakan Tanah Rizab
 21. Hak Lalu-lalang Awam
 22. Hak Lalu-lalang Persendirian
 23. Lesen Carigali
 24. Pembaharuan Lesen Carigali
 25. Pajakan Melombong
 26. Pembaharuan Pajakan Melombong
 27. Pengisytiharan Pembatalan Rezab Melayu
 28. Pengisytiharan Rezab Melayu
 29. Pengisytiharan Ubahsuai Had atau Sempadan Rezab Melayu
 30. Pengisytiharan Untuk Memasukkan Tanah di bawah Rezab Melayu
 31. Permohonan Untuk Menambah atau Memansuh atau Meminda Jadual Kedua Enakmen Rezab Melayu
 32. Proses Mewartakan Tanah di bawah Akta Pemuliharaan Tanah 1960
 33. Permohonan di bawah Akta Elektrik 1990
 34. Pemberimilikan Tanah Bawah Tanah

 

Pengambilan Tanah

 

 1. Pengambilan dibawah Seksyen 4
 2. Pengambilan dibawah Seksyen 8
 3. Pengambilan dibawah Seksyen 3(1)(b)/(c)

 

Consent

 

 1. Kebenaran Pindahmilik/gadai/pajak

 

Penguatkuasaan

 

 1. Seksyen 49 – Kemaraan Sungai atau Laut
 2. Seksyen 100 – Perampasan Tanah Akibat Tidak Menjelaskan Cukai Tanah (Borang 8a)
 3. Seksyen 127 – Pelanggaran Syarat, Kompaun dan Tindakan Perampasan Tanah
 4. Seksyen 351 & 352 – Tanah Terbiar
 5. Seksyen 425 – Pencerobohan Tanah Kerajaan
 6. Seksyen 426 – Pencerobohan Ruang Udara Tanah Kerajaan
 7. Seksyen 428 – Halangan Hak Lalulang
 8. Bab 4 Bahagian 2 – Siasatan
 9. Lain-lain Penguatkuasaan

 

Lelong

 

 1. Perintah Jualan


Hakcipta Terpelihara © 2006-2015 Projek e-Tanah, NRE.Dasar Keselamatan

Dasar Privasi

Penafian : Pejabat Tanah dan Galian Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di dalam laman ini.