B.Malaysia |English
Laman Utama |Hubungi Kami

e-Tanah - Portal Awam v1.0.0
Objektif
Akta


 Profil e-Tanah
Objektif
Skop
Visi & Misi
Konsep
Sejarah & Kronologi
Logo e-Tanah
Direktori e-Tanah
Senarai Caj Perkhidmatan
 Undang - Undang
Pekeliling
Akta
Cabutan Perlembagaan
 e-Pembayaran
Panduan e-Pembayaran

Cetak Semula Resit
Carian Persendirian
 Borang Online
eBorang
Senarai Caj Perkhidmatan

Permohonan Pelupusan
Urusan Kadar Caj Baru (RM)
Permohonan Pemberimilikan Tanah 200.00
Permohonan LPS 50.00
Pembaharuan LPS 50.00
Permohonan Alihhak LPS 100.00
Permohonan LPS dan Permit 1000.00
Permohonan Permit Bahan Batuan 1000.00
Permohonan Permit Ruang Udara 400.00
Permohonan Alihhak Permit Ruang Udara 50.00
Permohonan Permit Peragutan 30.00
Permohonan Pajakan Tanah Rizab 100.00
Permohonan Perizaban 50.00
Permohonan LPS Jangka Pendek 50.00
Hak Lalulalang Persendirian 300.00
Pembatalan Hak Lalulalang 300.00
Pajak Tanah Bawah Tanah Dibawah Tanah Rizab 100.00
Hakguna Tanah Bawah Tanah 100.00
Pemberimilikan Tanah Dibawah Akta GSA 20.00
Izin Lalu Dibawah Akta Bekalan Elektrik 1990 500.00
Pewartaan Tanah Rizab Melayu 50.00
Masuk Tanah Tanah Rizab Melayu 50.00
Pinda Sempadan Tanah Rizab Melayu 50.00
Batal Tanah Rizab Melayu 50.00
Tambah,Batal Atau Pinda Jadual 2 atau 3 50.00
Permohonan Pemberimilikan Tanah Bawah Tanah 100.00
Bantahan Taksiran Pampasan Dalam Tempoh 21 Hari 100.00
Rayuan Bantahan Masuk Tanah 100.00

Permohonan Pembangunan
Urusan Kadar Caj Baru (RM)
Tukar syarat jenis kegunaan tanah 500.00
Pecah sempadan tanah 75.00
Pecah bahagian tanah 50.00
Penyatuan tanah 100.00
Permohonan serentak pecah sempadan dan tukar syarat 300.00
Pembangunan di bawah Enakmen Air 400.00
Pembangunan tanah di bawah Akta Pemuliharaan Tanah 400.00
Pembangunan tanah di bawah Ordinan Taliair 1953 400.00
Serahbalik dan berimilik semula 200.00
Serahbalik keseluruhan tanah 100.00
Serahbalik sebahagian tanah 200.00
Tukar Syarat dan Membatalkan Warta Ordinan Taliair 300.00
Tukar Syarat Membatalkan Warta Tanah Bukit 1960 300.00

Carian
Urusan Kadar Caj Baru (RM)
 Carian Pemeriksaan Pelan 20.00
 Cabutan Keterangan 50.00
 Carian Rasmi Hakmilik 100.00
 Carian Rasmi Hakmilik Strata Semua Borang 100.00
 Carian Rasmi Hakmilik dan Maklumat Tidak Berkuatkuasa 100.00
 Carian Rasmi Hakmilik Strata (Borang 4) 100.00
 Carian Rasmi Hakmilik Strata (Borang 2) 100.00
 Carian Rasmi Hakmilik Strata (Borang 3) 100.00
 Carian Persendirian Bukan Urusniaga 30.00
 Carian Persendirian Buku Perbicaraan 30.00
 Carian Persendirian Buku Pembetulan Melalui No Pembetulan 30.00
 Carian Persendirian Buku Perserahan 30.00
 Carian Persendirian Satu Buku Hakmilik 200.00
 Carian Persendirian Dokumen 30.00
 Carian Persendirian Hakmilik 30.00
 Carian Persendirian Hakmilik Batal 30.00
 Carian Persendirian Hakmilik Semua Borang 30.00
 Carian Persendirian Hakmilik Strata - Borang 4 30.00
 Carian Persendirian Hakmilik Strata - Borang 2 30.00
 Carian Persendirian Buku Perserahan melalui Hakmilik 30.00
 Carian Persendirian Buku Pembetulan melalui No Pembetulan 30.00
 Carian Persendirian Penyata Daftar Strata (Borang 3) 100.00
 Carian Persendirian Suratcara 30.00
 Carian Persendirian Sehari Seorang 200.00


Hakcipta Terpelihara © 2006-2015 Projek e-Tanah, NRE.Dasar Keselamatan

Dasar Privasi

Penafian : Pejabat Tanah dan Galian Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di dalam laman ini.